CV KETEL PLAATSEN

 

Afhankelijk van de CV-ketel dat je hebt aangekocht kan je te maken krijgen met een hele hoop verschillende situaties. Terwijl de basis wel hetzelfde blijft kunnen de aansluitingen per merk op een verschillende plaats zitten. Natuurlijk hangt dit ook nog af van het soort aansluiting dat je ketel heeft. Allereerst moet je op zoek gaan naar de beste plaats voor je nieuwe CV-ketel te plaatsen. Hierbij dien je rekening te houden met extra zaken zoals de rookgasdoorvoer of het expansievat. Voor deze rookgasafvoer dien je ook rekening te houden met de wettelijke voorschriften.

CV ketel plaatsen

Waar kan je een CV ketel plaatsen? Welke CV-ketel kiezen voor je woning of huis vinden is best wel lastig. Het type CV-ketel dat je wenst te plaatsen is afhankelijk van jouw woning , villa, rijwoning of klein huis.

CV-ketel in je woning

Vooral het benodigd totaalvermogen, warm water en verwarming is belangrijk voor je keuze CV-ketel in je woning. Welke soorten ketels kan in huis plaatsen?

 • Gasketel
 • Mazoutketel
 • Elektrische CV-ketel
 • Condenserende gasketel
 • HR ketel
 • VR ketel
 • Combi CV-ketel
 • Solo CV-ketel
 • CV-ketel warm water
 • UHR CV-ketel
 • CV-ketel op zonne-energie

CV-ketel in je appartement

In een appartementsgebouw wordt de CV-ketel meestal gedeeld door alle bewoners.Als er geen CV-ketel in je appartement is, wordt er verwarmd met afzonderlijke radiatoren zoals elektrische convectoren of elektrische accumulatoren. De keuze voor een mazoutketel ligt moeilijk qua plaats, tenzij men ondergronds kan plaatsen of of in een nabij gelegen ruimte die goed geventileerd wordt, zoals een garage.

Qua energiebron kiest men hier vaak voor het verwarmen op aardgas, aangezien de aansluiting op het net vaak al aanwezig is. Bovendien is het aanbod talrijk qua types aardgasketels voor appartementen met groot vermogen. 

Hoe wordt een CV ketel geplaatst ?

Mogelijks stel je jezelf de vraag "hoe wordt een CV ketel geplaatst ?". Welke stappen worden genomen ?

  1. Demontage van de verouderde verwarmingsketel.
   • De stekker wordt uit het stopcontact gehaald en de gas- en waterleiding afgesloten.
   • Het water in de installatie wordt afgetapt.
   • De zwakstroomdraad vanaf de kamerthermostaat wordt afgekoppeld.
   • Gas, water en verwarming leidingen worden losgekoppeld.
   • De rookgasafvoer wordt losgekoppeld van het systeem.
   • Nu wordt de installatie van de wand verwijderd.
   • De dakuitmonding van de rookgasafvoer wordt van het dak gehaald
   • Demontage van de wandophangplaat van het oude systeem, samen met het expansievat.

  2. Plaatsbepaling van de nieuwe ketel, alsook de plaats van de nieuwe dakdoorvoer.
   • De dakdoorvoer regelt de afvoer van verbrandingsgassen en de toevoer van lucht.

  3. Toevoerleiding voor verbrandingslucht installeren

  4. Plaatsing van de CV-ketel
   • bepaling van de ophanghoogte, mits mogelijkheid tot aansluiten aan de dakdoorvoer.
   • bepaling van de plek van de wandbevestigingsplaat van de nieuwe verwarmingsketel.
   • montage van de wandbevestigingsplaat in nieuw geboorde muurgaten
   • de installatie wordt opgehanggen aan deze plaat.

  5. Aansluiting
   • aansluiting van de afvoerleiding van de verbrandingsgassen wordt als eerste aangesloten.
   • aansluiting van de  toevoerleiding van de verbrandingslucht. (afvoer van lucht is nu klaar)
   • bevestiging van de aansluitkoppelingen voor gas, water en verwarming aan onderop de CV installatie.
   • aansluiting van de vernieuwde leidingen (op maat gemaakt !) op de installatie.
   • plaatsing van de inlaatcombinatie in de koudwaterleiding en aansluiting van de gas aansluitleiding met de gaskraan.
   • montage van de verwarmingsleiding op het drukveiligheidsventiel en een vulafsluiter op de verwarmingsleiding.
   • aansluiting van het expansievat op de wandconsole.
   • controle van de verbindingen van de gasaansluiting op lekkage.
   • Installatie van een afvoerleiding voor het condenswater, de aftap en de ontlastklep van de inlaatcombinatie.
   • aansluiting van de zwakstroomdraad op de wandplaat van de kamerthermostaat en vervolgens op de installatie.
   • koppeleling van de vulslang aan de vulkraan met keerklep en beluchter.
   • aansluiting van de vulslang (zonder enige lucht !) op de verwarmingsleiding en de installatie op de juiste druk gebracht.
   • Vervangen van de tijdelijke afsluiting door een ontstoppingsschroefdeksel.
   • Controle van de waterdruk en de CV-ketel aanzetten.

  6. Controle en test van alle functies. 

CV ketel aansluiten

Wanneer je je cv-ketel wil aansluiten dien je er rekening mee te houden dat je verschillende zaken moet aansluiten. Zo is er de warme en koude aansluiting voor je sanitair, een warme en koude toevoer voor je radiatoren en natuurlijk ook de gas aansluiting. Let erop dat er in sommige gevallen ook een afvoer voorzien is voor condenswater. Verder heb je nog de elektriciteitsaansluiting en de nodige bekabeling om aan te sluiten op je thermostaat. Kijk verder ook na of je een nieuw expansievat dient aan te sluiten of niet. Niet elk expansievat kan namelijk gebruikt worden bij je ketel.

De aansluitingen onderaan op meeste cv ketels zijn de volgende:

 • Warm en koud water voor de verwarmingselementen van centrale verwarming. (Hier werden radiatoren toegepast)
 • Warm sanitair water en de koud water toevoer hiervoor.
 • Condenswater afvoer.
 • Gas aansluiting.
 • Elektriciteit aansluiting.
 • Thermostaat aansluiting

Wat na de aansluiting?

Nadat je alle fysieke aansluitingen in orde hebt gebracht dien je de installatie te vullen en je ketel goed in te stellen voor een optimaal rendement. Hierbij moet vooral de druk goed ingesteld worden alsook het percentage tussen O2 en CO2. De meeste ketelfabrikanten raden echter aan om deze te laten instellen door een vakman als loodgieter vermassen. Indien je dit in deze gevallen zelf doet is er een kans dat je de garantie verliest.

Heeft u een expert nodig?

Neem dan contact op met ons en een van onze experten komt langs om uw probleem op te lossen!

DRINGENDE HULP: 0486.626.831 Contactformulier